top of page

Okra Üretimi -  Fransa Garges

Madenden Çıkarma

Okra, taş ocağından çıkarılır. Taş ocağında düz yatay ve kalındığı 35 metreyi bulabilen değişken kalınlıklarda cevher işlenerek üretilir. Bu kalın tabakalı cevher yoğun ve sert olduğundan buldozer ile parçalanır. Cevher, %80 ila %90 arasında çok ince silisli kum %20-%10 arasında okra içerir.

Garges’in taş ocağında cevherin üçte ikisi yapının istikrarını sağlamak için bırakılır. Tüm yapıyı sabit tutmak ve kayaların düşme riskini azaltmak için beş metre genişliğinde tavan bırakılır. Toprak cevher kamyonlar tarafından çıkarılır yıkamaya aktarılır.

Yıkama

1960 yılına kadar kum “levigasyon” ile kaldırılırdı. Toprak cevher bir su barajına taşınıp ağır kum dibe çöker okra su üstünde yüzer.  Daha sonra güneş ve rüzgar ile kurutulur.

Bugün farlı bir yöntem kullanılıyor. Artık bir baraj yok. Bunun yerine okra ve kum karışımı yüksek bir basınçla bir tambura pompalanır, santimetre kare başına 500 gramlık merkezcil basınç ile kum tamburun ortasına doğru zorlanır ve kurutma kanallarına giden okra taşıyan sudan ayrılır. Pompa ve tambur, kumla aşınmalarını önlemek için kauçuk ile kaplanmıştır.

Okra Üretimi, Yıkama Aşaması, Doğal Pigment, Doğal Boya

Süzme

Okra yıkamasının son aşaması süzmedir. Kurutma tankları su ile doldurulur ve tankın tabanına ağır okra çöker. Şarap üretimindeki gibi sistem uygulanarak (özel bir tıpa ile sıvının üst tabakası konteynerdan dışarıya geçer) su çekilir.

Bundan sonra her biri yaklaşık 50 santimetre olan (yaklaşık 60 ton) kurutma tankları hazırlanır ve yaz kurutma periyodu (Mayıs-Eylül) başlar.

Kuruyan okra üretim için fabrikaya gönderilir.

Okra Üretimi, Süzme Aşaması, Doğal Pigmet, Doğal Boya

Kalsinasyon Aşaması

  İşlenmemiş Okra sulu demir oksittir. Okra, 800-900 °C arasında pişirildiğinde demir okside dönüşür. Sarı renk kırmızıya dönüşür. Pişirme fan destekli gazlı fırınlarda yapılır. 15 metre uzunluk ve 1 metre çapında olan bu fırınlar, sıcaklığı daha etkin bir şekilde korumak için tuğlalar ile kaplıdır. Pişirme sonrasında birkaç gün soğutulur ve okra toz haline getirilmeye ve paketlemeye hazırdır.

Toz Haline Getirme ve Paketleme

Renkleri elde etmek için, farklı cevherlerden üretilen farklı okralar karıştırılır. Karışım daha sonra öğütücüye konur ve 50 mikrona kadar toz haline getirilir. Son olarak 26 kg’lık kağıt torbalara konulur.

Okra Üretimi, Paketleme Aşaması, Doğal Boya, Doğal Pigment, Toprak Boya
Doğal Boya, Kalsinasyon Aşaması, Doğal Pigment, Doğal Boya

 Okra Kullanım Alanları

Okra çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yapı endüstrisinde badana, kireç, alçı, beton gibi yapı malzemelerinin renklendirmesinde;  sanatsal ürünler ve dekorasyon imalatındaki boyalarda;  tarımda gübreleri renklendirmek için; çömlekçilik ve seramik, fayans renklendirmede ve kozmetikte (örneğin yüz allık ve tozlarının renklendirmede) kullanılır.  Okra üretiminden kalan renkli kumlar Ulusal Elektrik ve Telefon firmaları tarafından çukurların doldurulmasında kullanılmaktadır. Provence’den çıkan okra dünyayı dolaşıyor. %60’ı Avrupa’ya, Amerika’ya, Afrika’ya ve Ortadoğu’ya ihraç edilmektedir.

Çevre

Okra üretiminde lisans verilmesi tüm diğer madencilik faaliyetlerinde olduğu gibi dikkatle düzenlenir. İlk olarak, çevreye etki çalışmaları için kamuya açık araştırma yapılır. Verilen lisanslar 15 yıl geçerlidir ve çıkarılacak toprak cevher miktarı sınırlıdır(Gargas madenleri 12.500 m²). Şirket aynı zamanda sahanın temizliği, restorasyonu ve güvenliğinden sorumludur.

Ve Kirlilik

Okranın yıkanmasında kullanılan su kirlenmez ve boşa gitmez. Gargas’da her gün kullanılan 300 m² suyun temizlenip tekrar kullanılması için kapalı devre geri dönüşüm tesisi kullanılmaktadır.

Hava kirliliğine gelince, çıkan dumanın havaya karışmasından önce bacaya tozu tutan cihaz yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bu endüstrinin çevre üzerinde zararlı etkisi yoktur.

bottom of page